PivotCustomFieldListSortEventArgs Class

Provides data for the PivotGridControl.CustomFieldListSort event.

Namespace: DevExpress.Xpf.PivotGrid

Assembly: DevExpress.Xpf.PivotGrid.v20.1.dll

Declaration

public class PivotCustomFieldListSortEventArgs :
    EventArgs
Public Class PivotCustomFieldListSortEventArgs
    Inherits EventArgs

Inheritance

Object
EventArgs
PivotCustomFieldListSortEventArgs
See Also