XlExport.CreateExporter Method

Name Parameters Description
CreateExporter(XlDocumentFormat) static documentFormat Creates an exporter that performs data export to the specified Excel format.
CreateExporter(XlDocumentFormat, IXlFormulaParser) static documentFormat, formulaParser Creates an exporter that performs data export to the specified Excel format using the specified formula parser.