.NET Framework 4.5.2+
.NET Framework 4.5.2+
.NET Standard 2.0+

ZipArchive.RemoveItem Method

Name Parameters Description
RemoveItem(ZipItem) item Deletes a specified zip item from the archive.
RemoveItem(String) name Deletes a specified zip item from the archive.