.NET Framework 4.5.2+
.NET Framework 4.5.2+
.NET Standard 2.0+
.NET 5.0+

ITypesInfo.RegisterEntity Method

Name Parameters Description
RegisterEntity(String, Type) name, interfaceType Registers a specific Domain Component in the application.
RegisterEntity(String, Type, Type) name, interfaceType, baseClass Registers a specific Domain Component in the application.
RegisterEntity(Type) entityType Registers a specific Domain Component in the application.