DataProvider.Fill Method

Name Parameters Description
Fill(DataSet) dataSet Fills the specified dataset.
Fill(DataSet, FilteringOperatorsByTableDictionary) dataSet, filteringOperatorByTable Fills the specified dataset.
Fill(DataTable) dataTable Fills the specified data table.
Fill(DataTable, IList<CriteriaOperator>) dataTable, filteringOperators Fills the specified data table.