SelectBoxBuilder.FieldTemplate Method

Name Parameters Description
FieldTemplate(JS) value Specifies the client-side fieldTemplate.
FieldTemplate(RazorBlock) templateContent Specifies the client-side fieldTemplate.
FieldTemplate(TemplateName) name Specifies the client-side fieldTemplate.
FieldTemplate(String) templateContent Specifies the client-side fieldTemplate.