FormBuilder<T>.ValidationGroup Method

Name Parameters Description
ValidationGroup(JS) value Mirrors the client-side validationGroup option.
ValidationGroup(String) value Mirrors the client-side validationGroup option.